• נכון למועד ה- 19-06-2023 12:43 אין שינויים בתנאים ובהגבלות.
  • נכון למועד ה- 14-08-2023  בוצע תיקון טכני (שם): דה ביז מרקט 08:57.
  • נכון למועדה- 27-09-2023 בוצעו שינויים באתיקה מקצועית-קוד אתי 16:02
  • נכון למועד ה-05-10-2023 בוצעו שינויים בכל העמודים 09:20