מי אנחנו?

“בית נועם-מפעלות תרבות” חברה לתועלת הציבור חל”צ-בע”מ (בהליך רישום) הוקמה לשם השגת מטרות ציבוריות בתחומי התרבות והאומנות, עם ולמען קהילת האנשים עם מוגבלות.

חזון החברה וייעוד:,

במסגרת החברה אנו שואפים ליזום ולנהל מיזמים רב תרבותיים-אומנותיים, מיזמי העשרה חינוכיים ולרבות אך לא רק, הקמתם של מרכזי הכשרה במגוון רחב של תחומי האומנויות, כגון: מוסיקה, תנועה, מחול, קול, תאורה, ציור, תקשורת, אומנות פלסטית, צילום וכל סוג אומנות אחר תוך מחויבות לערכים אומנותיים, תרבותיים, חברתיים וחינוכיים.

קצת היסטוריה:

הרעיון להקמה וניהול של מיזמים רב תרבותיים-אומנותיים עם ולמען אנשים עם מוגבלות והקמתם של מרכזי הכשרה, התפתח במהלך החיפוש אחר דרכים חדשות להאיץ תהליכים תרבותיים-אומנותיים וחברתיים עם ולמען הקהילה. הרעיון קרם עור וגידים בחודש נובמבר 2023 ביוזמת עדי גולן (המייסדת) – יזמת חברתית ואמא של נועם, נער על הספקטרום האוטיסטי.

מבנה הארגון -הנהלה ודירקטוריון:

מבנה פעילות החברה מבוסס על-פי הוראות דין רשם החברות ורשם ההקדשות וכפוף לחוקים ותקנות אלו.

קוד אתי:

“בית נועם-מפעלות תרבות” חל”צ- בע”מ יוזם ומנהל מיזמים רב תרבותיים-אומנותיים, לרבות הקמתם של מרכזי הכשרה למען ועם אנשים עם מוגבלות, והכל מתוך המטרות אשר הוגדרו מכח יסודה.

אנו שואפים כי המיזמים-אירועים, כמו גם כמו גם פעילויות המרכזים הקהילתיים, יבססו תחושת שייכות ומשמעות לכל חבר וחברה בקהילה.

הקוד האתי גובש מתוך מטרה לשקף את האני מאמין הערכי של החברה. ערכי הקוד הנגזרים מיעודה, מחזונה ומהדרך אותה התוותה הגב’ עדי גולן-המייסדת.

הטמעה:

החברה רואה חשיבות רבה בהטמעה של הקוד האתי ויישומו בכל יחידותיה.

תחולת הקוד

הקוד האתי חל על החברה, הדירקטורים, מנהליה ועובדיה.

מהות הקוד

הקוד האתי של החברה מתווה מגוון ערכים ועקרונות המחייבים את החברה ועובדיה. גיבושו נובע ממחויבותנו לפעול בכבוד ובדרכים ראויות כלפי כל גורם מולו ואיתו אנו פועלים, וזאת מתוך הכרה באחריות הגדולה המוטלת על כתפינו.

הבהרה:

הקוד האתי לא נועד לשמש כמדריך ממצה ומפורט ואינו מייתר חוקים ונהלים רלוונטיים שאינם מפורטים בו.

טיפוח ההון האנושי של החברה

מתוך הכרה כי ההון האנושי הינו הנכס החשוב ביותר שלה, החברה תטפח את עובדיה ותפעל לקידומם בהתבסס על יכולותיהם וביצועיהם.

אנו מתחייבים כי החברה תקפיד על שוויון הזדמנויות בעבודה, תפעל לשיפור מתמיד ברמתם המקצועית של עובדיה ותעודד את התפתחותם האישית.

התנהלות בכבוד ושמירה על השוויון

השוויון בין בני האדם הינו ערך יסוד בפעילות החברה.

אנו מתחייבים כי נמנע מכל התנהגות, אמירה או הערה העלולה לפגוע ברגשות הזולת.

אנו מתחייבים כי נמנע מאפליה על רקע גזע, צבע, דת, מין, נטייה, מצב אישי, מוצא או לאום, והכל בהתאם להוראות כל דין.

מניעת ניגוד עניינים.

אנו מתחייבים כי נימנע מפעולה שאינה תואמת את האינטרסים של החברה.

ספקים

אנו מתחייבים כי החלטות בדבר בחירת הספק וביצוע רכש יתקבלו על פי חוק ובהתאם לנהלי החברה.

אנו מתחייבים כי נימנע ממגע עסקי עם חברות אשר מפרות חוק, או נוהגות שלא בהתאם לערכי החברה.

שמירה על  סודיות והגנה על פרטיות

אנו מתחייבים כי נשמור על סודיות המידע הפנימי וענייניה של החברה.

דיווח

אנו מתחייבים כי ככל שנדרש נספק לכל רשות מוסמכת בדין את המידע הדרוש והמותר והקשור במישרין לענייני החברה כשהוא מלא אמין ומדויק.

נכסי  החברה

אנו מתחייבים כי נפעל לשמירה על נכסי החברה ומשאביה.

מחויבות אישית:

כל אחד ואחת מעובדי החברה מדרגה ראשונה ועד אחרונה נושאים באחריות אישית לשמירה על כלל המטרות והתנאים של החברה ולרבות תנאי הקוד האתי.